Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "http://grunnskolenoks.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://grunnskolenoks.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

EN SKOLE MED KVALITET OG AMBISJONER

Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble grunnlagt i 1993. Etter 20 års godt arbeid med stadig utvikling og forbedring fremstår skolen i dag som faglig sterk og moderne. Vårt fokus er at den enkelte elev skal oppleve ro og orden i timene, et godt læringsmiljø og høy faglig kvalitet på undervisningen.

Grunnskolen Oslo Kristne Senter er godkjent på religiøst grunnlag og tilbyr undervisning på 1.-10. trinn. I oppdragelsen formidler vi verdier som trygghet, kjærlighet, glede, oppmuntring og veiledning. Vi forteller hver elev at de er vinnere, uendelig verdifulle og skapt med en hensikt. 

Grunnskolen Oslo Kristne Senter er en egen stiftelse, med menigheten Oslo Kristne Senter som eier. Våre elever består av barn og unge med og uten tilknytning til Oslo Kristne Senter.

Vårt mål er at hver elev skal nå sitt potensial, faglig og personlig. Vi arbeider for at de skal utvikle selvstendighet, samarbeidsevne, humor, empati og initiativ.   

Skolen vår ligger sentralt på Kjeller i Skedsmo, og har gode bussforbindelser. Vi tar inn elever fortløpende.

 

Skoleruta

Mai:

Fridager: 
1., 17., 25.

Merknad:
1.: Offentlig høytidsdag
17.: Nasjonaldag 
25.: Kristi Himmelfartsdag

Juni:

Fridager:
5.

Merknad:
5.: 2. pinsedag
Siste skoledag fredag 23. juni

August:

Merknad:
Skolestart mandag 21. august

Oktober:

Fridager: 
Uke 40, høstferie

Merknad:
Siste skoledag fredag 29.09
Skolestart mandag 09.10

November:

Fridager: 
16. og 17. planleggingsdager

Desember:

Fridager: 
F.o.m. 23. Juleferie
(siste skoledag 22.)

Merknad:
25. 1. juledag
26. 2. juledag

Januar:

Fridager: 
2.
Skolestart 3. januar

Merknad:
1. 1. nyttårsdag

Februar:

Fridager: 
Uke 8, vinterferie

Merknad:
Siste skoledag fredag 16.02
Skolestart mandag 26.02

Mars:

Fridager: 
29. 30.

Merknad:
Påskeferie f.o.m. 26.03. Siste skoledag fredag 23.03.

April:

Fridager: 
02.

Merknad:
Skolestart tirsdag 03.04.

Mai:

Fridager: 
01., 10., 17., 21.

Merknad:
1.: Offentlig høytidsdag
10.: Kristi Himmelfartsdag
17.: Nasjonaldag 
21.: 2. pinsedag

Juni:

Merknad:
Siste skoledag fredag 23.06.

FINN OSS

Grunnskolen Oslo Kristne Senter
Trondheimsveien 50G,
2007 Kjeller

View Full Map

SØK PLASS HOS OSS

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Ved å velge Grunnskolen Oslo Kristne Senter signaliserer dere et ønske om den type oppdragelse og undervisning som vi vil gi.

Vi ønsker å se at våre barn vokser opp og utvikler en helstøpt karakter. Dette vil innebære omsorg for ånd, sjel og kropp, det faglige og det sosiale, og kreve engasjement fra alle parter med oppdragerfunksjon i forhold til barnet.

Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vil vi derfor legge vinn på å ha et så tett og godt samarbeid med dere foresatte som mulig.

Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Det innebærer gjensidige forpliktelser som for eksempel konferansetimer og foreldremøter.

Vår bønn er at barna må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan de leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer de frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.

Gud velsigne dere!

Ole-Kristian Thoresen
Rektor