Skolehelsetjenesten

 

 

Helsesøster er på skolen hver tirsdag og annenhver fredag (lik uke).

Telefon arbeid: 90368627 / ev. 63849580 (helsestasjonen).

Helsesøster kan nås på e-post: bjosund@skedsmo.kommune.no.