Skolehelsetjenesten

 

 

Helsesøster Martine Hansen Lønnegreen er på skolen hver fredag dette skoleåret.

Telefon arbeid: 90473591 / ev. 63849580 (helsestasjonen).

Helsesøster kan nås på e-post: marloen@skedsmo.kommune.no