Skolehelsetjenesten

 

 

Helsesøster er på skolen hver mandag og tirsdag.

Telefon arbeid: 90473591 / ev. 63849580 (helsestasjonen).

Helsesøster kan nås på e-post: chrfje@skedsmo.kommune.no

.