Søknad

Nedenfor finner du nyttig informasjon hvis du vurderer å søke studentplass hos oss for din barn. Du kan starte søknadsprosessen ved å klikke på linken nederst på siden. Da vil du kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Ved å velge Grunnskolen Oslo Kristne Senter signaliserer dere et ønske om den type oppdragelse og undervisning som vi vil gi.

Vårt mål er å se barn og unge vokse opp og utvikle en sunn karakter. Dette vil innebære å ta vare på ånden, sjelen og kroppen, den profesjonelle og det sosiale, og kreve involvering fra alle parter med oppdragsfunksjon i forhold til barnet.

Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vi vil derfor legge vinn på å ha et åpent og godt samarbeid med dere foresatte.

Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Dette innebærer gjensidige forpliktelser som utviklingssamtaler og foreldremøter.

Our prayer of the children must be filled with knowledge of God's will and get all the wisdom and insight that the Spirit provides. De kan leve og leve som Herren verdsetter, og som full er etter hans gode vilje. Da bærer de frukt i alle gud gjerning, and grows in the knowledge of God.

Gud velsigne dere!

 

Kontakt oss for å få tilsendt søknadsmappe