Søknad

 
Nedenfor finner du nyttig informasjon dersom du vurderer å søke elevplass hos oss for ditt barn. Du kan starte søknadsprosessen ved å klikke på linken nederst på siden. Da kommer du i kontakt med oss via vårt kontaktskjema.Hovedansvaret for oppdragelse og opplæring er i Norge lagt på foreldrene. Ved å velge Grunnskolen Oslo Kristne Senter signaliserer dere et ønske om den type oppdragelse og undervisning som vi vil gi.Vårt mål er å se at barna og de unge vokser opp og utvikler en sunn karakter. Dette vil innebære omsorg for ånd, sjel og kropp, det faglige og det sosiale, og kreve engasjement fra alle parter med oppdragerfunksjon i forhold til barnet.Blir barnet tatt opp som elev ved vår skole, vil vi derfor legge vinn på å ha et åpent og godt samarbeid med dere foresatte.Sammen vil vi gjøre det beste for barnet. Det innebærer gjensidige forpliktelser som for eksempel utviklingssamtaler og foreldremøter.Vår bønn er at barna må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan de leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer de frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.Gud velsigne dere! 

Kontakt oss for å få tilsendt søknadsmappe