Vår historie

Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble grunnlagt i 1993. Åge Åleskjær, pastor og grunnlegger av menigheten Oslo Kristne Senter, tok sammen med kona Lillemor initiativ til å starte skolen. Det første året holdt vi til på Haugenstua, med elever på 1.-4. trinn, med Åse M.J. Breen som rektor. I 1994 flyttet skolen til nåværende lokaler i Tandberg-bygget på Kjeller. De første 10. klassingene fikk sitt vitnemål i år 2000.

Grunnskolen OKS er en egen stiftelse med Oslo Kristne Senter som eier. Skolen har elever på 1.- 10. trinn. Vi har for tiden ca. 250 elever. I desember 2016 fikk skolen godkjenning for 528 elever, som tilsvarer 2 klasser pr. trinn 1-10. Skolens mål er gradvis å utvide til en to parallellers skole, slik at flere elever kan benytte seg av vårt kristne skoletilbud. Pr. i dag har vi et tak på elevtallet før et trinn deles: 24 elever på småtrinnet, 26 på mellomtrinnet og 30 på ungdomstrinnet.

Grunnskolen Oslo Kristne Senter er offentlig godkjent på «grunnlag av livssyn», i følge «Lov om frittstående skolar» (Friskoleloven) § 2-1. Vår skole er en del av det kristne pedagogisk nettverket KP-Nett. Gjennom KP-nett har skolen godkjent en utvidelse av generell del og læringsplakaten for Grunnskolen, der vår kristne egenart uttrykkes. I det daglige starter hver skoledag med en kort andakt og bønn i klassene. I tillegg har skolen et felles «ukens bibelvers» for alle klasser.